... de vriendenkring van de brandweer St Truiden een mooi bedrag van 500 Euro geschonken heeft aan het goede doel en onze organisatie 

    Rehema ontwikkelingshulp- en projecten deze cheque in ontvangst mocht nemen uit handen van Mevr Heeren - Burgemeester van de stad 

    stad St Truiden, Brandweerbevelhebber Dhr Leers en de Voorzitter van de vriendenkring Dhr Cleuren - Nogmaals een dikke mercie !!!!!

    

... onze organistie sinds november en dit tweemaandelijks een nieuwsbrief uitbrengt en verstuurd aan sympathisanten, vrienden, kennissen via

    email -Een eerste editie werd reeds gepubliceerd onder de naam " Rehema nieuwsbrief editie 101113 " volgende nieuwsbrief zal verschijnen in de

    loop van Januari 2014 -

... onze organisatie jullie financiele steun hard nodig heeft om deze staande te houden -

... wij met 100 % onbetaalde vrijwilligers werken -

... iedere eurocent financiele steun dewelke wij van jullie ontvangen, volledig rechtstreeks en integraal naar ontwikkelingssamenwerking gaat -

... in februari 2013 de vriendenkring van de brandweer St Truiden mosselen heeft gekookt voor sociale doelen - 

... Belgie fors gaat snoeien in in ontwikkelingssamenwerking en deze gaat terug schroeven met 13%

... tegen 2015 wereldwijd onder meer extreme armoede, honger en kindersterfte moeten gedaald zijn -

... tegen 2015 moeten alle kinderen wereldwijd basisonderwijs kunnen volgen -

... Oost Afrika worstelt met " de ergste voedselcrisis ter wereld " -

... 100 miljoen kinderen honger lijden en hiervan in Afrika alleen al 29.9% onder de hongergrens leven -

 ... Dat een afvaardiging van Rehema aanwezig was op "De kip en het ei" eveneens voor een goed doel editie 2013 - Van harte proficiat aan de

    organisatoren -

... Een verkoops - en promotiestand aanwezig zal zijn op het jaarlijks wereldfeest "Fiesta tropical" op 14 juli 2013 -

... Dat onze organistie enkel werkt met fairtrade produkten op onze verkoops- en promotiestand -

... Op vrijdag 21 juni 2013 een mooi krantenartikel verscheen in het dagblad " Belang van Limburg " en dit naar aanleiding van de overhandiging 

    van een cheque door de vriendenkring van de brandweer St Truiden tvv Rehema ontwikkelingshulp- en projecten -

    

... Een van onze medewerkers, zijnde Mombaers Patrick sinds november 2013 aangesteld werd als penningmeester en ondervoorzitter van de

    Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking der stad St Truiden " GROS " -

... St Truiden 5000 Euro geschonken heeft voor noodhulp aan Syrie en dat er nog eens 5000 Euro klaar ligt voor noodhulp in de Filipijnen -

... Dat Marie Louisse Hulsbosch echtgenote van Rennen André knutselt voor het goede doel ... een deel  van de opbrengst werd door haar

    geschonken aan Rehema ontwikkelingshulp- en projecten, waarvoor onze welgemeende dank aan de familie Rennen - Hulsbosch -

... Metro vrijdag 8 november 2013 " ONTWIKKELINGSHULP ZAKT NAAR DIEPTEPUNT "

    " BELGISCHE ONTWIKKELINGSHULP OP LAAGSTE PEIL SINDS 2004 "

    kort samengevat ... ons land toont steeds zich steeds minder solidair met de ontwikkelingslanden - Dat blijkt uit de begrotingstabellen van de

    federale regering - Wettelijk gezien moet elk jaar 0.70% van het BNI naar de derde wereld gaan, maar door besparingen halen we dit jaar minder

    dan 0.50% en meteen het laagste peil sinds 2004 -