Verder bezochten we tijdens ons werkbezoek in 2011 nog twee weeshuizen in de omgeving van Nairobi – dit om beter te begrijpen wat er nodig is om voor deze minstbedeelden te zorgen –

Morning star childrens home Nairobi

Gesitueerd in Ruai Kenya –

Een beetje maar toch al voldoende hulp voor basisnoden –

Momenteel zijn er 42 kinderen ondergebracht waarvan 22 jongens en 20 meisjes tussen de leeftijd van 2 jaar en 19 jaar –

Dit weeshuis heeft 12 kamers – 10 douches – 10 toiletten – 1 keuken – 2 kantoren

Pastor Director Mr Gachengo en zijn echtgenote Mevr Gachengo, samen met hun staff staan dagdagelijks in voor het begeleiden van deze kinderen zowel in onderhoud, voeding en onderwijs –

Fotos …………..

Het tweede weeshuis wat we bezocht hebben tijdens ons werkbezoek in 2011 wordt geleid door Moeder Esperanza, een Fransiscanen zuster uit de Filipijnen –

In tegenstelling tot Morning Star Childrens Home moet dit weeshuis het doen met erg weinig hulp van buitenaf waardoor U het verschil van huisvesting wel dadelijk zal opvallen –

Vooraleer wij het tehuis gingen bezoeken hadden wij een meeting met zuster Esperanza waarnaa zij ons de toelating gaf om een bezoek te brengen –

Mother Esperanza childrens home

Gesitueerd in Banana Kiambu Kenya wat eveneens gelegen is op korte rij afstand van Nairobi centrum –

Bij het zien van deze foto reportage zullen er weining woorden nodig zijn om het verschil te merken met Morning Star –