Cambodja 2007 – 2008

Zoals ik reeds in onze inleiding heb verteld ben ik mijn ontwikkelingswerk begonnen in 2007 en dit in Cambodja –

Tussen 2007 en 2008 ben ik een aantal keer afgereisd naar het Afesip Centrum in Siem Reap Cambodja –

Afesip is de afkorting van Agir pour les femmes en situation precaire of Strijden voor vrouwen in onveilige situaties –

Op 12 februari 2013 is er op Vitaya nog een volledige reportage geweest over dit centrum in “ Half the sky “ om 23 uur 10 … wie deze reportage gezien heeft of terug zou kunnen zien dat de gevaren van het werken in Cambodja in zeer gevaarlijke omstandigheden verloopt -

 

Doel van deze organisatie Afesip

  • bestrijden van handel in vrouwen en kinderen bedoeld voor de sexindustrie

  • zorg dragen voor slachtoffers van dergelijke vorm van mensenhandel en hen helpen

hun plaats terug te vinden in de maatschappij

  • slachtoffers van mensenhandel opnieuw te integreren in de maatschappij en hen te

blijven steunen

  • bestrijden van oorzaken en gevolgen van mensenhandel via baanbrekend werk op het

gebied van aidspreventie – raadgeving en het uitvoeren van campagne door aanwezig te zijn op nationale, regionale en internationale forums

  • bestrijden van mensenhandel bedoeld voor sexindustrie in al haar vormen, gedwongen

prostitutie en het terug integreren van slachtoffers van dergelijke vorm van mensenhandel in het dagelijkse leven door middel van een ondersteunend reintegratieproces

Bezoek Afesip 2008

Bezoek Afesip 2007