REHEMA ONTWIKKELINGSHULP - EN PROJECTEN

Wie zijn wij ? … Wat doen wij ?

Rehema ontwikkelingshulp en projecten werd opgericht in 2010 -

Onze organisatie is lid van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van de stad St Truiden -

Evenees zijn wij een officieel geregistreerde 4de pijler organisatie -

Het woord Rehema betekent “ medeleven “ in het Swahili, een taal hoofdzakelijk gesproken in Oost – Afrika -

We kiezen momenteel Kenya als nieuw beginproject omdat meerdere van onze medewerkers en mede oprichters van Rehema Ontwikkelingsprojecten er hun roots hebben -


Ons doel is om de lokale bewoners in kansarme gebieden te begeleiden in het uitvoeren van zorgvuldig uitgekozen en uitgestippelde ontwikkelingsstrategien om alzo de oorzaken van ziektes,ongeletterdheid, het grote aantal weeskinderen en daklozen te ontdekken en aan te pakken –


Rehema Ontwikkelingsprojecten is van mening dat onderwijs, voedsel, water, medische zorgen, onderdak en vrijheid een UNIVERSEEL RECHT is ongeacht de afkomst, huidskleur of religie –

Vrij vlug hebben wij beslist om een opvangtehuis te bouwen voor de straatkinderen en moeders van Nairobi centrum -

In 2015 is onze orgaisatie overgegaan tot de aankoop van een stuk bouwgrond op de rand van de sloppenwijk Huruma - Nairobi

In 2016 zijn we begonnen met de funderingswerken -

In 2018 hebben we de gelijkgrondse verdieping gebouwd en alles in gereedheid gebracht om in maart/april 2019 de eerste verdieping te bouwen -

De einddatum van het project is voorzien voor 2021 en hopen tegen dan de eerste kinderen met hun moeder te kunnen plaatsen 

Ons team dankt U alvast voor de interesse in onze ontwikkelingsprojecten en ons werk op het terrein -