REHEMA STEUNT EN HELPT ... GIFTEN …

Zoals jullie kunnen vaststellen in deze website heeft onze organisatie in 2011 heel wat werkbezoeken afgelegd in Kenya en meer bepaald in en rond de hoofdstad Nairobi –

Na het bezoek aan Mothers Esperanza’s childrens home hadden wij haar toegezegd dat Rehema ontwikkelingsprojecten een waterpomp zou aankopen doch sinds half 2012 hebben wij alle contacten verloren met zuster Esperanza –

Wij hebben nu nieuwe coördinaten gekregen en trachten haar alsnog te bereiken omdat wij van mening zijn dat zij hulp nodig heeft van buitenaf –

De kosten voor de aankoop van deze waterpomp hadden wij gedeeltelijk proberen te financieren met onze jaarlijkse wafelverkoop van 2012 –

Gezien er voorlopig geen contacten zijn hebben wij dan beslist om 2 wasmachines aan te kopen voor Morning Star Childrens Home en dit ten bedrage van 1.200,- euro

300,- Euro hebben wij geïnvesteerd in Hossana Blessed Church waarmee wij het eerste schoolgeld betaald hebben om een groot aantal kinderen naar school te kunnen sturen –

Met dit schoolgeld bedoelen wij – inschrijving – schoolpakje – boeken – schrijfmateriaal etc …

Onze organisatie is dan ook van mening om op dit project verder te werken vermits onderwijs één van de voornaamste tekortkomingen is in deze regio –

Nu, wat onze organisatie Rehema wil uitwerken is, dat we zelf een school met opvang voor weeskinderen op richten en bouwen in deze huruma sloppenwijk... aankoop van grond... bouwen van klaslokaaltjes... slaapzakken... keukens...eetzaal en aanwerven van leraars...kinder oppas en nog veel meer uiteraard.

Sinds de oprichting van Rehema Ontwikkelingsprojecten hebben wij reeds een aantalprojecten financiele steun gegeven -

 

2011

Tijdens ons werkbezoek in 2011 heeft onze organisatie reeds het project Hossana Blessed Church gesteund -

Vanuit Belgie hebben wij school- en schrijfgerief meegenomen en terplaatse in Kenya hebben wij eveneens boeken, school- en schrijfgerief aangekocht ten bedrage van 250,- euro -

2012

Na ons werkbezoek van 2011 waarbij wij verschillende projecten hadden bezocht hebben wij besloten om volgende 2 projecten financieel te steunen met het geld dat wij hebben rondgehaald tijdens onze aktiviteiten gedaan in 2012 zoals onze ...

- Rehema's Wafelverkoop

- Deelname Rehema aan Fiesta Tropical

- Rehema's eerste tuinparty

- Rehema's promotiestand tijdens opendeurdagen Brandweer Sint-Truiden

MORNING STAR CHILDRENS HOME

Eind 2012 begin 2013 is onze medewerker Mugweru Netta persoonlijk afgereisd naar Kenya voor een werkbezoek aan dit project - Zoals reeds eerder vermeld hadden wij besloten om over te gaan tot de aankoop van 2 wasmachines -

Samen met de directie is onze medewerker terplaatse 2 machines gaan aankopen terwaarde van om en bij de 1300,- euro

Eveneens werd ons een bedankbrief gestuurd door de directie voor de door ons geleverde financiele steun -

HOSSANA BLESSED CHURCH

Bij dit project is Rehema overgegaan tot financiele steun ten bedrage van 300,- euro en dit voor het schoolgeld te betalen van een aantal kinderen waarvan de ouders geen enkele financiele mogelijkheid hebben om hun kinderen naar school te sturen -

Met deze 300,- euro hebben wij toch een aantal kinderen kunnen gelukkig maken door hun schoolgeld te betalen voor de lagere school -