Eerste jaarlijkse wafelverkoop tijdens de maand juni 2012
Vanaf 2013 gaan we deze verkoop doen tussen half mei en half juni
Wij hopen te kunnen rekenen op het succes van 2012 en wij willen dan ook via deze weg iedereen bedanken die ons gesteund
heeft bij de aankoop van een doosje wafels en hopen ook dit jaar wederom op jullie steun te mogen rekenen

Deelname Fiesta Tropical ingericht door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking des Stad St Truiden
Wij hebben deelgenomen met een verkoop en promotiestand

Fiesta tropical

Eerste Rehema tuinparty dewelke doorgegaan is te Geel
Onze dank gaat hier zeer zeker naar onze medewerkers Vanbroekhoven Jan en vriendin Kamau Suzan dewelke hun prachtige grote
tuin ter beschikking hebben gesteld van onze organisatie
Ook hier gaat onze dank zeer zeker naar alle medewerkers, sponsors, aanwezigen vrienden en kennissen
Ook voor 2013 is deze tuinparty wederom voorzien en hopen wij uiteraard op jullie talrijke opkomst

Opendeur Brandweer St Truiden
Tijdens de opendeurdagen van de brandweer St Truiden hebben wij toelating gekregen om ook hier aanwezig te zijn met verkoop- en promotiestand
Hiervoor onze dank en hopend in 2013 wederom aanwezig te mogen zijn tijdens de opendeurdagen Brandweer St Truiden