Om wat centjes in kas te krijgen doen wij allerlei aktiviteiten tijdens het jaar
Voor de aktiviteiten dewelke wij georganiseerd hebben in 2012 willen wij iedereen van harte bedanken voor de manier waarop jullie onze organisatie financieel gesteund hebben
Wij hopen dan ook wederom tijdens het werkjaar 2013 te kunnen rekenen op financiele steun
Alvast onze dank