Rehema ontwikkelingshulp - en projecten

Ons doel is om lokale burgers in kansarme zones te begeleiden in het uitvoeren van zorgvuldig uitgekozen en uitgestippelde ontwikkelingsstrategiën om zo de oorzaak van ziektes, ongeletterdheid, het grote aantal weeskinderen en daklozen te ontdekken en aan te pakken.

Mother Esperanza childrens home

Verder bezochten we tijdens ons werkbezoek in 2011 nog twee weeshuizen in de omgeving van Nairobi – dit om beter te begrijpen wat er nodig is om voor deze minstbedeelden te zorgen

Project 3

Nyaharwa Savers Community – BIO CENTRE Funded by French Devolopment Agency and the Gouvernement of Kenya
ft1

Cambodja

Afesip is de afkorting van Agir pour les femmes en situation precaire


ft2

Childrens home Nairobi

tijdens ons werkbezoek bezochten we twee weeshuizen

ft3

Blessed Church

Rehema bezorgt hun studiemateriaal


ft4

Nyaharwa Savers

Funded by French Devolopment Agency

Voor de aktiviteiten dewelke wij georganiseerd hebben willen wij iedereen van harte bedanken voor de manier waarop jullie onze organisatie financieel gesteund hebben

LEES MEER
Mar 30 2013

REHEMA ONTWIKKELINGSHULP - EN PROJECTEN

Wie zijn wij ? … Wat doen wij ?

Rehema ontwikkelingshulp en projecten werd opgericht in 2010 -

Onze organisatie is lid van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van de stad St Truiden -

Evenees zijn wij een officieel geregistreerde 4de pijler organisatie -

Het woord Rehema betekent “ medeleven “ in het Swahili, een taal hoofdzakelijk gesproken in Oost – Afrika -

We kiezen momenteel Kenya als nieuw beginproject omdat meerdere van onze medewerkers en mede oprichters van Rehema Ontwikkelingsprojecten er hun roots hebben -


Ons doel is om de lokale bewoners in kansarme gebieden te begeleiden in het uitvoeren van zorgvuldig uitgekozen en uitgestippelde ontwikkelingsstrategien om alzo de oorzaken van ziektes,ongeletterdheid, het grote aantal weeskinderen en daklozen te ontdekken en aan te pakken –


Rehema Ontwikkelingsprojecten is van mening dat onderwijs, voedsel, water, medische zorgen, onderdak en vrijheid een UNIVERSEEL RECHT is ongeacht de afkomst, huidskleur of religie –

Vrij vlug hebben wij beslist om een opvangtehuis te bouwen voor de straatkinderen en moeders van Nairobi centrum -

In 2015 is onze orgaisatie overgegaan tot de aankoop van een stuk bouwgrond op de rand van de sloppenwijk Huruma - Nairobi

In 2016 zijn we begonnen met de funderingswerken -

In 2018 hebben we de gelijkgrondse verdieping gebouwd en alles in gereedheid gebracht om in maart/april 2019 de eerste verdieping te bouwen -

De einddatum van het project is voorzien voor 2021 en hopen tegen dan de eerste kinderen met hun moeder te kunnen plaatsen 

Ons team dankt U alvast voor de interesse in onze ontwikkelingsprojecten en ons werk op het terrein -